Com utilitzar la funció COLUMNS

La funció COLUMNS retorna el nombre de columnes d'una matriu o referència.

Fórmula:

= COLUMNES(matriu)Explicació:

La matriu és necessària. El nombre de columnes de l'interval de dades que busqueu.

=COLUMNS (A2:B5) retorna 2, que és el nombre de columnes de l'interval de dades A2:B5, hi ha 2 columnes.

=COLUMNS (A2:A5) retorna 1, que és el nombre de columnes de l'interval de dades A2:A5, només 1 columna.

Descarrega: Funció COLUMNS