Com utilitzar la funció COUNT

El COUNTIFS La funció compta el nombre de cel·les que contenen nombres.

Fórmula:

= COUNT(valor1, [valor2], …)Explicacions:

– Cal el valor 1, que és la primera cel·la a comptar;

– El valor 2 és opcional, que és la segona cel·la a comptar.

Precaucions:

El text que no es pot traduir en números no es compta.

Exemple 1: Compteu el nombre de cel·les A2:A6

=COMPTAR (A2:A6)
El resultat retorna 0.

Per comptar el nombre de cel·les A2:A6, el resultat retorna 0. No hi ha cap cel·la que contingui números a l'interval de dades A2:A6.

Exemple 2: Compteu el nombre de cel·les C2:C6

=COMPTAR (C2:C6)
El resultat retorna 5.

Per comptar el nombre de cel·les amb números a l'interval de dades C2:C6, el resultat retorna 5.

Baixeu la funció COUNT