Com utilitzar la funció COUNTBLANK

El COUNTBLANK La funció compta el nombre de cel·les buides.

Fórmula:

= COUNTBLANK (interval)Explicacions:

L'interval és obligatori, que és l'interval per comptar les cel·les buides.

Precaucions:

Les cel·les amb zeros o espais no es compten.

Exemple 1: Compteu el nombre de cel·les en blanc a l'interval de dades A2:A6

=COUNTBLANK(A2:A6)

Per comptar el nombre de cel·les en blanc a l'interval de dades A2:A6, el resultat retorna 1.

Exemple 2: Compteu el nombre de cel·les en blanc a l'interval de dades C2:C6

=COUNTBLANK(C2:C6)

Per comptar el nombre de cel·les en blanc a l'interval de dades C2:C6, el resultat retorna 0.