Com utilitzar la funció CSCH

La funció CSCH és retornar la cosecant hiperbòlica d'un angle especificat en radians.

Fórmula:

=CSCH(nombre)Explicacions:

– Es requereix 'Nombre', que és l'angle en radians que voleu la cosecant hiperbòlica.

Precaucions:

– El nombre és l'angle en radians. Si l'angle està en graus, utilitzeu PI()/180 o la funció RADIANS per convertir l'angle en radians.

– La funció CSCH s'aplica a Excel 2011 i posteriors.

Exemple:

Pas 1: Converteix graus en radians mitjançant PI()/180 o la funció RADIANS;

Pas 2: utilitzeu la funció CSCH amb els graus en radians.

Descàrrega: funció CSCH