Com utilitzar la funció DATE

La funció DATA és combinar l'any, el mes i el dia per formar una data.

Fórmula:

=DATA(any,mes,dia)Explicacions:

– Cal l'any, un nombre enter d'un a quatre dígits que representa l'any.

– Cal un mes, un nombre enter que representa de gener a desembre.

– Cal un dia, un nombre enter que representa el dia de l'1 al 31.

Precaucions:

Excel per a Windows utilitza el sistema de dates 1900, de manera que la primera data és l'1 de gener de 1900.

- Curs: Si entre 0 i 1899 (inclosos), heu d'afegir aquest valor a 1900 per a l'any. Per exemple, DATE(108,1,2) retorna el 2 de gener de 2008 (1900+108).

DATA(1,1,1) 1/1/1901 1900 més 1 és igual a 1901
DATE(11, 2, 2) 2/2/1911 1900 més 11 és igual a 1911
DATA(111,2,2) 2/2/2011 1900 més 111 equival a 2011

– Mes: Si el mes és més gran que 12, utilitzeu aquest valor dividit per 12, afegiu el divisor de l'any i la resta del mes.

DATE(1997, 26, 1) 2/1/1999 26 dividit 12 és igual a 2 i la resta 2
DATA(2005, 13, 1) 1/1/2006 12 dividit 12 és igual a 1 i la resta 1
DATE(2015, 47, 1) 11/1/2018 47 dividit 12 és igual a 3 i la resta 11

Si Mes és inferior a 0, utilitzeu desembre de l'any anterior menys el valor absolut del mes.

DATA(1997, -2, 1) 10/1/1996 Desembre de l'any anterior és desembre de 1996, menys 2 mesos, és octubre
DATA(2005, -13, 1) 11/1/2003 El desembre de l'any anterior és el desembre de 2004, menys 13 mesos, és el novembre de 2003
DATE(2015, -7, 1) 5/1/2014 El desembre de l'any anterior és el desembre de 2014, menys 7 mesos, és el maig de 2014

- Dia: Si el dia és més gran que el nombre de dies del mes, dividit pel nombre de dies, afegiu un divisor al mes i utilitzeu la resta del dia.

DATE(1997, 4, 41) 5/11/1997 41 dividit 30 és igual a 1 i la resta 11
DATA(2005, 3, 51) 4/20/2005 51 dividit 31 és igual a 1 i la resta 20
DATE(2015, 7, 81) 9/19/2015 81 dividit 31 és igual a 2 i la resta 19

Si Dia és inferior a 0, utilitzeu l'últim dia del mes anterior menys el valor absolut dels dies

DATA(1997, 4, -41) 2/18/1997 L'últim dia abans d'abril és el 31 de març, menys 41 dies per obtenir el 18 de febrer
DATA(2005, 3, -51) 1/8/2005 L'últim dia abans de març és el 28 de febrer, menys 51 dies per obtenir el 8 de gener
DATE(2015, 7, -81) 4/10/2015 L'últim dia d'abans de juliol és el 30 de juny, menys 81 dies per obtenir el 10 d'abril (a menys 30 dies al juny, 31 dies al maig i 20 dies a l'abril)

Descàrrega: funció DATE