Com utilitzar la funció DATEDIF

La funció DATEDIF és comptar el nombre de dies, mesos o anys entre dues dates.

Fórmula:

=DATEDIF(data_inici,data_final,unitat)Explicacions:

– Es requereix la data_inici, que és la primera data que cal comptar.

– La data_final és necessària, la segona data ha de comptar.

– Es requereix la unitat, el format de dades que cal retornar. Consulteu la taula següent:

'I' El nombre d'anys
'M' El nombre de mesos
'D' El nombre de dies
'MD' La diferència en ignorar els anys i els mesos
'YM' La diferència en ignorar els anys i els dies
'YD' La diferència en ignorar l'any

Precaucions:

Les dates s'emmagatzemen com a números de sèrie seqüencials i el 31 de desembre de 1899 és el número de sèrie 1.

Exemple:

=DATEDIF(A2;B2;'Y')

El resultat retorna 4. Hi ha 4 anys entre les dues dates.

=DATEDIF(A3;B3;'M')

El resultat retorna 57. Hi ha 57 mesos entre les dues dates.

=DATEDIF(A4;B4;'D')

El resultat retorna 1761. Hi ha 1761 dies entre les dues dates.

Descàrrega: Funció DATEDIF