Com utilitzar la funció DAYS360

La funció DAYS360 retorna el nombre de dies entre dues dates en funció d'un any de 360 ​​dies.

Fórmula:

=DAYS360(data_inici,data_final,[mètode])Explicacions:

  • La data_inici és necessària, la data d'inici que necessiteu per tenir el nombre de dies entre dues dates.
  • End_date és obligatori, la data de finalització que necessiteu per tenir el nombre de dies entre dues dates.
  • El mètode és opcional, un valor lògic per al mètode dels EUA o el mètode europeu, vegeu a continuació:
Lògica Mètode Significats
Fals o omès mètode dels EUA Si la data d'inici és l'últim dia d'un mes, passa a ser el 30è dia del mateix mes.
Fals o omès mètode dels EUA Si la data de finalització és l'últim dia d'un mes i la data d'inici és anterior al 30, la data de finalització es converteix en el primer dia del mes següent; en cas contrari, la data de finalització es converteix en el dia 30 del mateix mes.
És cert mètode europeu La data que es produeix el dia 31 d'un mes passa a ser el dia 30 del mes.

Precaucions:

Les dates s'emmagatzemen com a números de sèrie seqüencials i l'1 de gener de 1900 és el número de sèrie 1.

Descàrrega: funció DAYS360