Com utilitzar la funció de text

La funció TEXT és convertir valors en text amb el format que heu especificat. Si us plau, consulteu a continuació per obtenir més informació o comprovar-ho més funcions de text .

Fórmula:

=TEXT(valor, format_text)Explicacions:

– El valor és obligatori, el valor que necessiteu per convertir en text, com ara un valor numèric.

– Format_text és obligatori, el format que voleu al text nou, per exemple, 'mm/dd/aaaa'.

Precaucions:

L'argument format_text no pot incloure un asterisc (*).

Exemple: Converteix el número '1234.567' en text sense decimal.

=T(1234.567,'#') o =T(1234.567,'0')

El resultat retorna 1235.

Descarrega: Funció de text