Com utilitzar la funció EDATE

La funció EDATE retorna la data anterior o posterior als mesos especificats.

Fórmula:

=EDATE(data_inici, mesos)Explicacions:

– És obligatori la data_inici, la data d'inici que necessiteu per tenir la data mesos abans o després.

– Calen mesos, el nombre de mesos que heu especificat.

Precaucions:

– Les dates s'emmagatzemen com a números de sèrie seqüencials i l'1 de gener de 1900 és el número de sèrie 1.

– Quan el mes no és un nombre sencer, es trunca per utilitzar-lo.