Com utilitzar la funció EVEN

La funció PARELL retorna un nombre arrodonit a l'enter parell més proper.

Fórmula:

=PARELL (nombre)Explicacions:

El nombre és obligatori, que és el valor a arrodonir.

Precaucions: El nombre és un nombre, quan el nombre no és un nombre, el resultat torna a #VALOR! error.

La funció PARELL arrodonida des de zero. Quan Number és positiu, el resultat es fa més gran; quan el nombre és negatiu, el resultat es fa més petit. Fins i tot l'inter torna a si mateix.

Descàrrega: EVEN Function