Com utilitzar la funció EXACTA

La funció EXACTA és la funció per comparar dues cadenes de text i identificar si són iguals. La funció retorna 'True' quan les dues cadenes de text són iguals i retorna 'False' quan les dues cadenes de text són diferents.

La funció EXACTA distingeix entre majúscules i minúscules, és a dir, la lletra majúscula 'A' s'identifica com a diferent de la lletra 'a' minúscula.

Fórmula:= EXACTE (text1, text2)

Explicacions:

– Es requereix Text1, la primera part del text que cal comparar;

– Es requereix Text2, la segona part del text que cal comparar.

Precaucions:

– La funció EXACTE ignora el format, però distingeix entre majúscules i minúscules, per la qual cosa cal anar amb compte quan utilitzeu aquesta funció. Per exemple, James és diferent de James.

Exemple: Per comparar la columna A i la columna B?

=Exact(A7,B7)
El resultat de la comparació d'A7 i B7 torna a 'Fals' perquè hi ha un espai addicional després de Mason MILLER a la cel·la A7.

Descarrega: Funció EXACT