Com utilitzar la funció EXP

La funció EXP és la inversa de LN, el logaritme natural d'un nombre, que retorna e elevada a la potència del nombre.

Fórmula:

=EXP(número)Explicacions:

Es requereix el nombre, que és l'exponent aplicat a la base e.

Precaucions:

– La constant e és igual a 2,71828182845904, la base del logaritme natural.

Descàrrega: funció EXP