Com utilitzar la funció FACT

La funció FACT retorna el factorial d'un nombre.

Fórmula:

=FACT (número)Explicacions:

El nombre és obligatori, un nombre positiu que voleu factorial.

Precaucions:

– Quan el nombre no és un nombre enter, es trunca!

Descarrega: Funció FACT