Com utilitzar la funció FACTDOUBLE

La funció FACTDOUBLE retorna el doble factorial d'un nombre.

Fórmula:

=FACTDOBLE(nombre)Explicacions:

El número és obligatori, que és el valor que retorna el doble factorial.

Precaucions:

Si el nombre és parell, FACTDOBLE equació: n!! = n(n-2)(n-4)…(4)(2).

Si el nombre és senar, FACTDOBLE equació: n!! = n(n-2)(n-4)…(3)(1).

Descàrrega: Funció FACTDOUBLE