Com utilitzar la funció FALSE

La funció FALSE retorna el valor lògic FALSE.

Fórmula:

= FALS ()Precaucions:

Excel l'interpreta com el valor lògic FALSE quan escriviu la paraula 'FALSE' directament a la cel·la o en una fórmula.

Descarrega: Funció falsa