Com utilitzar la funció FLOOR

La funció FLOOR arrodoneix un nombre per baix al múltiple de significació més proper cap a zero.

Fórmula:

=FLOOR(nombre, significat)Explicacions:

– El número és obligatori, que és un nombre que cal arrodonir.

– Cal significació, el múltiple al qual cal arrodonir.

Precaucions:

– Si el signe del nombre és positiu, un valor s'arrodoneix cap a zero.

– Si el signe del nombre és negatiu, un valor s'arrodoneix per sota de zero.

– Si el nombre és un múltiple exacte de significació, no es produeix cap arrodoniment.

Descarrega: Funció FLOOR