Com utilitzar la funció FLOOR.PRECISE

La funció FLOOR.PRECISE arrodoneix per baix al múltiple de significació més proper.

Fórmula:

=FLOOR.PRECISE(nombre, [significat])Explicacions:

– El número és obligatori, un número que s'ha d'arrodonir.

– La significació és opcional, el múltiple al qual s'arrodoneix el nombre.

Precaucions:

– Si s'omet la significació, el seu valor per defecte és 1.

Descarrega: Funció FLOOR.PRECISE