Com utilitzar la funció GRAN

A Excel, podeu utilitzar la funció GRAN per trobar el valor K més gran d'un conjunt de dades en funció de la seva posició relativa.

Fórmula:

= GRAN (Matriu, K)

Explicacions:

– La matriu és necessària; la matriu o interval de dades que necessiteu per determinar el valor K-è més gran;

– Es requereix K; la posició de la més gran de l'interval de dades.

Precaucions:

K està en el rang d'1 (el més gran) a n (el més petit), on n és el nombre de punts de dades. En cas contrari, si k < 1 o si k és més gran que el nombre de punts de dades, la funció GRAN retorna el #NUM! error.

Si la matriu està buida, la funció GRAN retorna el #NUM! valor d'error.

Exemple 1: Quin és el cinquè ingressos més gran?

= GRAN (C2:C9,5)
El cinquè ingressos més gran és de 70.256 $.

Exemple 2: Quins són els ingressos més grans?

= GRAN (C2:C9,1)
Els ingressos més grans són 79.058 $.

Exemple 3: Quin és el 20è ingressos més gran?

= GRAN (C2:C9,20)
A l'exemple hi ha 8 persones, de manera que el 20è ingressos més gran no existeix i retorna el #NUM! error.

Descàrrega: funció GRAN