Com utilitzar la funció HORA

La funció HORA retorna l'hora d'un valor de temps com a nombre enter.

Fórmula:

=HORA(número_de_sèrie)Explicacions:

És necessària la data_inici, l'hora amb l'hora que voleu trobar.

Precaucions:

El valor del temps és la part del valor del dia que és de 24 hores.

Descarrega: Funció HOUR