Com utilitzar la funció HYPERLINK

La funció HYPERLINK crea una drecera per obrir un document emmagatzemat en un servidor de xarxa, una intranet o Internet.

Fórmula:

= HYPERLINK(ubicació_enllaç, [nom_amic])Explicació:

  • Link_location és obligatori, l'enllaç al fitxer (p. ex., Internet, servidor de xarxa).
  • Friendly_name és opcional. El nom que has donat a l'enllaç a la ubicació. Quan s'omet friendly_name, la funció utilitza l'enllaç com a nom.

=HYPERLINK('https://excelnotes.com/','la vostra millor font d'Excel'). B2 mostra el nom 'la millor font d'Excel'.

=HYPERLINK('https://excelnotes.com/'), s'omet el nom descriptiu, de manera que el resultat retorna l'enllaç com a nom descriptiu.

Descàrrega: funció HYPERLINK