Com utilitzar la funció IF

La funció SI és una de les les funcions d'Excel més populars . La funció retorna un valor quan una condició és certa i torna un altre valor quan és falsa.

Fórmula:

= SI(prova_lògica, valor_si_true, [valor_si_fals])Explicació:

– És necessària la prova_lògica, la condició a provar.

– Value_if_true és obligatori, el valor a retornar quan logical_test és TRUE.

– Value_if_false és opcional, el valor a retornar quan logical_test és FALSE.

Precaucions:

– La funció torna a 0 (zero) quan no hi ha arguments value_if_true o value_if_False

– La funció retorna #NOM? error quan la fórmula està mal escrita.

= SI(A2=A3, 'igual', 'diferent')
= SI(A3=A4, 'igual', 'diferent')

Si A2 = A3, la funció retorna 'igual', en cas contrari, la funció retorna 'diferent'. 'Excelnotes' a A2 és el mateix que 'Excelnotes' a A3, el resultat retorna 'igual'.

Si A3 = A4, la funció retorna 'igual', en cas contrari, la funció retorna 'diferent'. 'Excelnotes' a A3 és diferent de 'Excelnotes.com' a A4, el resultat retorna 'diferent'.

Descàrrega: funció IF