Com utilitzar la funció IFNA

La funció IFNA retorna el valor que heu especificat quan una fórmula s'avalua com a error #N/A; en cas contrari, la funció retorna els resultats de la fórmula.

Fórmula:

= IFNA(valor, valor_si_na)Explicació:

– El valor és obligatori, l'argument per comprovar si és un error #N/A.

– Es requereix Value_if_na, el valor a retornar quan la fórmula s'avalua com a error #N/A.

Exemple 1: Comprova l'error #N/A a la cel·la A2, que és 50. La funció retorna 50.

Exemple 2: Comprova l'error #N/A a la cel·la A3. Quan A3 és un error #N/A, la funció retorna 'ERROR'.

Descàrrega: funció IFNA