Com utilitzar la funció IFS

El Funció IFS comprova si es compleixen una o més condicions i retorna un valor que correspon a la primera condició TRUE. La funció IFS funciona a Excel 2019.

Fórmula:

= IFS([Prova lògica1, Valor si és cert1, Prova lògica2, Valor si és cert2, Prova lògica3, Valor si és cert3)

Si us plau, tingueu en compte que Funció IFS permet un màxim de 127 condicions diferents.

Exemple:

Les puntuacions de les proves dels estudiants es marquen de 0 a 100. Les puntuacions s'han de convertir en A, B, C, D i F amb les regles següents:

– les puntuacions que són superiors a 89 es converteixen en A;
– les puntuacions que són superiors a 79 es converteixen en B;
– les puntuacions que són superiors a 69 es converteixen a C;
– les puntuacions que són superiors a 59 es converteixen en D; i
– les puntuacions que siguin inferiors a 60 es converteixen a F.

A la cel·la B2, escriviu la fórmula següent i copieu-la. Totes les puntuacions es convertiran en lletres.

=IFS(A1>89,'A',A1>79,'B',A1>69,'C',A1>59,'D',A1<60,'F')

Descàrrega: funció IF