Com utilitzar la funció INT

La funció INT arrodoneix cap a baix al nombre enter més proper.

Fórmula:

=INT(nombre)Explicacions:

El nombre és obligatori, un nombre que cal arrodonir a un nombre enter.

Descàrrega: funció INT