Com utilitzar la funció ISERR

La funció ISERR comprova si un valor és un error de #VALOR!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NOM?, #NULL!, excepte error #N/A.

Fórmula:

= ISERR(valor)Explicacions:

El valor és obligatori quan el valor és algun dels errors següents: #VALOR!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NOM? o #NULL!', el resultat retorna True, o retorna False quan la cel·la no és cap d'aquests errors.

Precaucions:

S'exclou l'error #N/A i ISERR(#N/A) retorna fals.

=ISERR(A2)

La cel·la A2 és #VALOR! error, ISERR(#VALOR!) torna a VERITAT .

= ISERR (A10)

La cel·la A10 és el número 21, a la qual torna ISERR(21). FALS .

Descarrega la funció ISERR