Com utilitzar la funció ISNA

El ISNA La funció és comprovar si un valor és un error #N/A.

Fórmula:

= ISNA (valor)Explicacions:

El valor és obligatori, el resultat retorna TRUE quan el valor és un error #N/A i retorna False quan no ho és.

Exemple:

=ISNA(A2)

La cel·la A2 és Text, no error #N/A, de manera que retorna ISNA(A2). Fals .

=ISNA(A3)

La cel·la A3 és un error #N/A, de manera que retorna ISNA(A3). És cert .

Descarrega la funció ISNA