Com utilitzar la funció ISOWEEKNUM

La funció ISOWEEKNUM retorna el nombre de setmanes ISO en una data determinada.

Fórmula:

=ISOWEEKNUM(data)Explicacions:

La data és necessària, la data en què voleu trobar el nombre de setmanes ISO.

Precaucions:

  • Les dates s'emmagatzemen com a números seqüencials i l'1 de gener de 1900 és el número de sèrie 1.
  • Els anys llargs tenen 53 setmanes i els anys curts 52 setmanes.

Descàrrega: funció ISOWEEKNUM