Com utilitzar la funció LEFT

La funció ESQUERRA és tornar els caràcters que heu especificat en una cadena de text.

Fórmula:

=ESQUERRA (text, [núm_caràters])Explicacions:

El text és obligatori, la cadena de text que conté els caràcters que cal extreure;

[Num_chars] és opcional, el nombre de caràcters que cal extreure.

Precaucions:

– Els caràcters_Núm. han de ser superiors o iguals a zero. Un nombre negatiu provocarà #VALUE! error;

– Quan s'omet num_chars, se suposa que és 1;

– Quan num_chars és més gran que la longitud de la cadena, retorna tota la cadena.

Exemple 1: Quan [num_chars] és negatiu, el resultat torna a l'error (#VALUE!).

=ESQUERRA (A2;-6)
El resultat torna a l'error #VALUE!

Exemple 2: Quan [num_cars] és 0, el resultat torna a buit.

=ESQUERRA (A3;0)
El resultat torna a estar en blanc.

Exemple 3: Quan [num_chars] és positiu però és inferior o igual a la longitud de la cadena de text, el resultat torna als caràcters que heu especificat.

=ESQUERRA (A5, 5)
El resultat torna a les 5 primeres lletres.

Exemple 4: Quan [num_chars] és positiu però més llarg que la longitud de la cadena de text, el resultat torna a tota la cadena de la cel·la.

=ESQUERRA (A6;24)
El resultat torna a tota la cadena 'Com utilitzar la funció ESQUERRA', que té 24 caràcters.

Descarrega: Funció LEFT