Com utilitzar la funció LEN

La funció LEN és comptar el nombre de caràcters inclosos els espais en una cadena de text.

Fórmula:

= LEN (text)Explicacions:

El text és obligatori, la cadena de text que necessiteu per comptar el nombre de caràcters.

Precaucions:

Els espais es comptaran com a caràcters quan utilitzeu la funció LEN.

Exemple 1: Quants caràcters hi ha a la cel·la A2?

=LEN(A2)
El resultat retorna 3; hi ha 3 caràcters a la cel·la A2.

Exemple 2: Quants caràcters hi ha a la cel·la A3?

=LEN(A3)
El resultat retorna 7; hi ha 7 caràcters en A3.

Exemple 3: Quants caràcters hi ha a la cel·la A4?

= LEN (A4)
El resultat retorna 23; hi ha 23 caràcters a la cel·la A4.

Descàrrega: funció LEN