Com utilitzar la funció LOG

La funció LOG retorna el logaritme d'un nombre.

Fórmula:

=LOG(número, [base])Explicacions:

– Es requereix el nombre, que és un nombre real positiu.

– La base és opcional, la base del logaritme. La base predeterminada és 10 si s'omet.

Descàrrega: funció LOG