Com utilitzar la funció LOG10

La funció LOG10 retorna el logaritme d'un nombre amb la base 10.

Fórmula:

=LOG10(número)Explicacions:

El nombre és obligatori, que és un nombre real positiu.

Descàrrega: funció LOG10