Com utilitzar la funció MES

La funció MES retorna el mes d'una data.

Fórmula:

=MES (número_de_sèrie)Explicacions:

Serial_number és obligatori, la data que necessiteu per trobar el mes.

Precaucions:

Les dates s'emmagatzemen com a números de sèrie seqüencials i l'1 de gener de 1900 és el número de sèrie 1.

Descarrega: funció MES