Com utilitzar la funció MIN

En estadístiques, un mínim és el nombre més petit de la mostra de dades. Per exemple: Quin és el mínim de la mostra de dades: 10, 3, 5, 7, 9, 14, 103. Per calcular el valor mínim, cal ordenar la mostra de dades de més petit a més gran: 3, 5, 7, 9, 10, 14, 103 i el nombre més petit retorna 3.

A Excel, podeu utilitzar la funció MIN per trobar el nombre més petit d'un conjunt de nombres.

Fórmula:= MIN(número1, [número2], …)

Explicacions:

– Cal el número 1;

– [número2] … els números diferents del primer són opcionals.

Precaucions:

– Quan una cel·la conté errors o informació que no es pot traduir en números, la funció MIN pot tornar als errors.

– Es comptarà la informació de text que representa els números que escriviu, però s'ignoren les cel·les en blanc o amb valors de text.

Exemple 1: Quin és l'ingrés mínim a la columna C?

= MIN(C2:C9) L'ingrés mínim és de 53.308 $.

En aquest exemple, la cel·la C6 s'ignora perquè és una cel·la en blanc. La cel·la C8 també s'ignora perquè aquesta cel·la conté informació de text (NA).

Descàrrega: funció MIN