Com utilitzar la funció ODD

La funció ODD arrodoneix a l'enter senar més proper, lluny de 0.

Fórmula:

=SENR(nombre)Explicacions:

El número és obligatori, el nombre s'ha d'arrodonir.

Precaucions:

– Un valor s'arrodoneix a l'extrem de zero.

Descàrrega: Funció ODD