Com utilitzar la funció SECH

La funció SECH retorna la secant hiperbòlica d'un angle.

Fórmula:

= SECH (número)Explicacions:

Es requereix nombre, l'angle en radians que voleu que sigui la secant hiperbòlica.

Precaucions:

  • El nombre és l'angle en radians. Si l'angle està en graus, utilitzeu PI()/180 o la funció RADIANS per cobrir l'angle en radians.
  • La funció SECH s'aplica a Excel 2016, Excel 2013, Excel 2016 per a Mac, Excel 2011 per a Mac.

Descàrrega: funció SECH