Com utilitzar la funció TRIM

La funció TRIM és eliminar els espais addicionals excepte els espais individuals entre paraules.

Fórmula:

=TALLA (text)Explicacions:

El text és obligatori, el text que necessiteu per eliminar espais.

Precaucions:

La funció TRIM no pot eliminar el caràcter d'espai ininterromput , que s'utilitza habitualment a les pàgines web.

Exemple: Elimina els espais addicionals a la cel·la A3.

= RETALLA (A3)

Els espais addicionals al centre de la cel·la A3 es van eliminar, i va tornar el resultat 'Com utilitzar la funció de retall'.

Descàrrega: funció TRIM