Ctrl+A: selecciona les dades actuals

La drecera Ctrl+A és una de les dreceres més útils d'Excel. La drecera és seleccionar l'interval de dades actual on es troba el cursor o tot el full de treball si el cursor no es troba en un interval de dades. Si el cursor es troba en un rang de dades, premeu una vegada per seleccionar l'interval de dades i premeu una segona vegada per seleccionar tot el full de treball.

1. Quan el cursor es troba en un rang de dades

Pas 1: feu clic a qualsevol lloc de l'interval de dades;Pas 2: premeu ' Ctrl ' i manteniu-la premuda i, a continuació, premeu la lletra ' A ' del teclat. Això és per seleccionar l'interval de dades actual.

Pas 3: si voleu seleccionar tot el full de treball, premeu ' Ctrl ' i ' A ' de nou. Una segona vegada seleccionarà tot el full de treball.

2. Quan el cursor està fora de l'interval de dades

Pas 1: feu clic a qualsevol lloc fora de l'interval de dades;

Pas 2: premeu ' Ctrl ' i manteniu-la premuda i, a continuació, premeu la lletra ' A ' del teclat. Això és per seleccionar tot el full de treball.