Ctrl+Accent greu: Canvia valors o fórmules

La drecera Ctrl+Accent greu (`) és canviar els valors de les cel·les a fórmules.

Pas 1: feu clic a qualsevol cel·la del full de treball que tingui fórmules;

Pas 2: manteniu premuda la tecla Ctrl i, a continuació, premeu la tecla Accent greu (`) signe des del teclat. Apareixerà la fórmula a la cel·la.

Comproveu més dreceres d'Excel