Ctrl+Maj+3: aplica el format de data

La drecera Ctrl+Maj+3 és aplicar el format de data amb el dia, el mes i l'any, si us plau, vegeu també la drecera Ctrl+Maj+Signe numèric (#) .

Pas 1: seleccioneu les dades que voleu canviar el format de la data;

Pas 2: premeu i manteniu premut Ctrl i Canvi tecles i, a continuació, premeu el número ' 3 ' del teclat. La data va canviar de MM/DD/AAAA a DD-MMM-AA en prémer la drecera Ctrl+Maj+3.Comproveu més dreceres d'Excel