Ctrl+Maj+Colons: introdueix l'hora actual

La drecera Ctrl+Maj+Colons (:) és introduir l'hora actual. Per introduir la data d'avui, consulteu la drecera ' Ctrl+punt i coma '.

Pas 1: feu clic a qualsevol cel·la que vulgueu introduir l'hora;

Pas 2: premeu i manteniu premut Ctrl i Canvi tecles i premeu dos punts (:) signe des del teclat. Veureu l'hora actual.Comproveu més dreceres d'Excel