Ctrl+Maj+Signe numèric: format de data

La drecera Ctrl+Maj+Signe numèric (#) és aplicar el format de data amb el dia, el mes i l'any, que és el mateix que la drecera Ctrl+Maj+3 .

Pas 1: seleccioneu les dades que voleu canviar el format de la data;

Pas 2: premeu i manteniu premut Ctrl i Canvi tecles i, a continuació, premeu ' Signe numèric (#) ' del teclat. La data ha canviat de MM/DD/AAAA a DD-MMM-AAA en prémer la drecera Ctrl+Maj+Signe numèric (#).Comproveu més dreceres d'Excel