Ctrl+Tab: Següent llibre de treball

La drecera Ctrl+Tab és canviar al següent llibre de treball o a la següent pestanya del quadre de diàleg.

1. Canvieu al següent llibre de treball quan premeu la drecera Ctrl+Tab

2. Canvieu a la pestanya següent del quadre de diàleg quan premeu la drecera Ctrl+TabComproveu més dreceres d'Excel