Dies laborables a Arkansas, EUA el 2021

2020 2021 2022

El 2021 és un any comú que té 365 dies en total. A l'estat d'Arkansas, Estats Units, hi ha 104 dies de cap de setmana, 10 festius, 1 festiu observat el 31 de desembre i 250 dies laborables .

Dos dies festius cauen els caps de setmana i s'observen els dies laborables: Dia de la Independència i Dia de Nadal, si us plau consulta les vacances aquí .

Mes Jornada laboral Cap de setmana Festa Total
1-31 de gener 19 10 2 31
1-28 de febrer 19 8 1 28
1-31 de març 23 8 0 31
1-30 d'abril 22 8 0 30
1-31 de maig 20 10 1 31
1-30 de juny 22 8 0 30
1-31 de juliol 21 9 1 31
1-31 d'agost 22 9 0 31
1-30 de setembre 21 8 1 30
1-31 d'octubre 21 10 0 31
1-30 de novembre 20 8 2 30
1-31 de desembre 21 (-1)* 8 2 (+1)* 31
Total 251 (-1) 104 10 (+1) 365

Nota: El 31 de desembre de 2021 és un festiu observat en lloc del dia d'Any Nou de 2022.