2024
Veronika Miller

Dies laborables a Groenlàndia el 2021

El 2021 és un any comú que té 365 dies en total. A Groenlàndia hi ha 104 caps de setmana, 13 festius i 248 dies laborables.

2024
Veronika Miller

Jornades laborables a Groenlàndia el 2020

El 2020 és un any de traspàs que té 366 dies en total. A Groenlàndia hi ha 104 caps de setmana, 13 festius i 249 dies laborables.

2024
Veronika Miller

Jornades laborables a Algèria el 2021

El 2021 és un any comú que té 365 dies en total. A Algèria hi ha 105 caps de setmana, 12 festius i 248 dies laborables.

2024
Veronika Miller

Jornades laborables a Algèria el 2020

El 2020 és un any de traspàs que té 366 dies en total. A Algèria hi ha 104 caps de setmana, 12 festius i 250 dies laborables.

2024
Veronika Miller

Dies laborables a Austràlia el 2019

Hi ha 254 dies laborables quan només es compten els 7 festius nacionals, però, el nombre de dies laborables a cada estat o territori és diferent.

2024
Veronika Miller

Jornades laborables a l'Afganistan el 2020

El 2020 és un any de traspàs que té 366 dies en total. A l'Afganistan, hi ha 104 caps de setmana, 16 dies festius i 246 dies laborables.

2024
Veronika Miller

Jornades laborables a Albània el 2020

El 2020 és un any de traspàs que té 366 dies en total. A Albània hi ha 104 caps de setmana, 15 festius i 248 dies laborables.

2024
Veronika Miller

Jornades laborables a Guinea el 2020

El 2020 és un any de traspàs que té 366 dies en total. A Guinea hi ha 104 caps de setmana, 13 festius i 249 dies laborables.

2024
Veronika Miller

Jornades laborables a Guinea el 2021

El 2021 és un any comú que té 365 dies en total. A Guinea hi ha 104 caps de setmana, 13 festius i 248 dies laborables.

2024
Veronika Miller

Jornades laborables a Guinea el 2022

El 2022 és un any comú que té 365 dies en total. A Guinea hi ha 105 caps de setmana, 13 festius i 247 dies laborables.

2024
Veronika Miller

Dies laborables a Arkansas, EUA el 2021

A l'estat d'Arkansas, hi ha 104 caps de setmana, 10 dies festius, 1 festiu observat el 31 de desembre i 250 dies laborables.

2024
Veronika Miller

Jornades laborables a Arkansas, EUA el 2019

El 2019 és un any comú que té 365 dies en total. A l'estat d'Arkansas, EUA, hi ha 104 caps de setmana, 10 dies festius i 251 dies laborables el 2019.

2024
Veronika Miller

Dies laborables a Arkansas, EUA el 2020

El 2020 és un any de traspàs que té 366 dies en total. A l'estat d'Arkansas, el 2020 hi ha 104 caps de setmana, 10 festius i 252 dies laborables.

2024
Veronika Miller

Dies laborables a Arizona, EUA el 2019

El 2019 és un any comú que té 365 dies en total. A l'estat d'Arizona, Estats Units, el 2019 hi ha 104 dies de cap de setmana, 10 dies festius i 251 dies laborables.

2024
Veronika Miller

Dies laborables a Arizona, EUA el 2021

El 2021 és un any comú que té 365 dies en total. A l'estat d'Arizona, Estats Units, hi ha 104 dies de cap de setmana, 10 dies festius, 1 festiu observat el 31 de desembre i 250 dies laborables.

2024
Veronika Miller

Dies laborables a Arizona, EUA el 2020

El 2020 és un any de traspàs que té 366 dies en total. A l'estat d'Arizona, Estats Units, el 2020 hi ha 104 dies de cap de setmana, 10 dies festius i 252 dies laborables.

2024
Veronika Miller

Dies laborables a Alaska, EUA el 2021

El 2021 és un any comú que té 365 dies en total. A l'estat d'Alaska, hi ha 104 caps de setmana, 11 dies festius, 1 festiu observat el 31 de desembre i 249 dies laborables.

2024
Veronika Miller

Jornades laborables a Alaska, EUA el 2019

El 2019 és un any comú que té 365 dies en total. A l'estat d'Alaska, el 2019 hi ha 104 caps de setmana, 11 dies festius i 250 dies laborables.

2024
Veronika Miller

Dies laborables a Alabama, EUA el 2020

El 2020 és un any de traspàs que té 366 dies en total. A l'estat d'Alabama, el 2020 hi ha 104 caps de setmana, 12 dies festius i 250 dies laborables.

2024
Veronika Miller

Jornades laborables a Alaska, EUA el 2020

El 2020 és un any de traspàs que té 366 dies en total. A l'estat d'Alaska, el 2020 hi ha 104 caps de setmana, 11 dies festius i 251 dies laborables.