F4: Repeteix l'última ordre

La clau F4 és repetir l'última ordre o acció, o fer un cicle per totes les combinacions de referències absolutes i relatives en una fórmula.

Pas 1: ressalteu la cel·la en groc (p. ex., A1);

Pas 2: feu clic a qualsevol altra cel·la i premeu F4 des del teclat.Comproveu més dreceres d'Excel