Jornades laborables a Micronèsia el 2021

2020 2021 2022

El 2021 és un any comú que té 365 dies en total. A Micronèsia, hi ha 104 caps de setmana, 7 festius, 1 festiu observat i 253 dies laborables .

Dos dies festius cauen els caps de setmana i s'observen els dies laborables, si us plau consulta les vacances aquí .

Mes Jornada laboral Cap de setmana Festa Total
1-31 de gener 20 10 1 31
1-28 de febrer 20 8 0 28
1-31 de març 22 8 1 31
1-30 d'abril 22 8 0 30
1-31 de maig 20 10 1 31
1-30 de juny 22 8 0 30
1-31 de juliol 22 9 0 31
1-31 d'agost 22 9 0 31
1-30 de setembre 22 8 0 30
1-31 d'octubre 20 10 1 31
1-30 de novembre 20 8 2 30
1-31 de desembre 22 (-1) 8 1 (+1) 31
Total 254 (-1) 104 7 (+1)* 365

* Dia d'Any Nou el 2022 cau l'1 de gener i s'observa el 31 de desembre de 2021.