Jornades laborables a Micronèsia el 2022

2021 2022 2023

El 2022 és un any comú que té 365 dies en total. A Micronèsia, hi ha 105 caps de setmana, 7 festius i 254 dies laborables .

Dos dies festius cauen els caps de setmana i s'observen els dies laborables, si us plau consulta les vacances aquí .

Mes Jornada laboral Cap de setmana Festa Total
1-31 de gener 20 (+1) 10 1 (-1)* 31
1-28 de febrer 20 8 0 28
1-31 de març 22 8 1 31
1-30 d'abril 21 9 0 30
1-31 de maig 21 9 1 31
1-30 de juny 22 8 0 30
1-31 de juliol 21 10 0 31
1-31 d'agost 23 8 0 31
1-30 de setembre 22 8 0 30
1-31 d'octubre 20 10 1 31
1-30 de novembre 20 8 2 30
1-31 de desembre 21 9 1 31
Total 253 (+1) 105 7 (-1) 365

* Dia d'Any Nou el 2022 cau l'1 de gener i s'observa el 31 de desembre de 2021.