Jornades laborables a Montserrat l'any 2022

2021 2022 2023

El 2022 és un any comú que té 365 dies en total. A Montserrat hi ha 105 dies de cap de setmana, 11 festius, i 250 dies laborables .

Tres dies festius cauen els caps de setmana i s'observen els dies laborables següents, si us plau consulta les vacances aquí .

Mes Jornada laboral Cap de setmana Festa Total
1-31 de gener 20 10 1 31
1-28 de febrer 20 8 0 28
1-31 de març 22 8 1 31
1-30 d'abril 19 9 2 30
1-31 de maig 21 9 1 31
1-30 de juny 20 8 2 30
1-31 de juliol 21 10 0 31
1-31 d'agost 22 8 1 31
1-30 de setembre 22 8 0 30
1-31 d'octubre 21 10 0 31
1-30 de novembre 22 8 0 30
1-31 de desembre 19 (+1) 9 3 (-1)* 31
Total 249 (+1) 105 11 (-1) 365

* El dia del festival se celebra el 31 de desembre de 2022 i és dissabte.