Quants dies el 2026

2025 2026 2027

El 2026 és un any comú amb 365 dies, la qual cosa equival a 8.760 hores o 31.536.000 segons.

Compte per Resultats
Mesos 12
Dies 365
Setmanes/dies 52 setmanes i 1 dia
Setmanes 52.14
Hores 8,760
Minuts 525,600
segons 31,536,000

Dies del 2026: Hi ha 7 mesos amb 31 dies, 4 mesos amb 30 dies i 1 mes amb 28 dies, o 52 setmanes i 1 dia el 2026 si es compta per setmanes.

El 2026, hi ha 53 dijous i 52 diumenges, dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabtes.El primer dia i l'últim dia de l'any cauen els dijous.

Mes Sol El meu Dt Dc Recull dv ds Total
gener 4 4 4 4 5 5 5 31
febrer 4 4 4 4 4 4 4 28
març 5 5 5 4 4 4 4 31
Abril 4 4 4 5 5 4 4 30
maig 5 4 4 4 4 5 5 31
juny 4 5 5 4 4 4 4 30
juliol 4 4 4 5 5 5 4 31
Agost 5 5 4 4 4 4 5 31
setembre 4 4 5 5 4 4 4 30
Octubre 4 4 4 4 5 5 5 31
de novembre 5 5 4 4 4 4 4 30
desembre 4 4 5 5 5 4 4 31
Total 52 52 52 52 53 52 52 365

Comproveu el nombre de dies per mes: